Tecnologia De Fluids Alimentaris: 167 (Politext)

Tecnologia De Fluids Alimentaris: 167 (Politext)

Autor : Mercè Raventós Santamaria
Género : Libros, Ciencias, tecnología y medicina, Tecnología e ingeniería,
Leer : 3744
Descargar : 3120
Tamaño de archivo : 20.74 MB
Formato : PDF, ePub

Tomar este libro

Tecnologia De Fluids Alimentaris: 167 (Politext)

Reseña del editor Els objectius que es persegueixen en introduir l'estudiant d'enginyeria aplicada a les indústries alimentàries en les assignatures més vinculades amb la tecnologia del processament dels aliments són fonamentalment que conegui els processos de la indústria agroalimentària, els principis bàsics que els regeixen i els equips industrials que s'utilitzen més. La idea fonamental que ha guiat l'elaboració d'aquest llibre ha estat posar a disposició de l'alumnat els coneixements principals que cal adquirir per introduir-se en els ensenyaments relatius a les operacions unitàries en la indústria alimentària (capítol 1) i, més concretament, a la tecnologia dels fluids alimentaris (reologia, manipulació, transport i bombeig de fluids), fent èmfasi en els aspectes pràctics tant del mesurament de les propietats reològiques (capítol 3) com del bombeig (capítol 9). El pas per l'ESAB ha de permetre aprendre una forma de raonar i de plantejar problemes i les seves possibles solucions. Tant de bo que aquesta base serveixi per donar més eficàcia a les activitats i a la formació que els alumnes reben en les assignatures posteriors, relacionades amb les tecnologies més específiques dels diferents subsectors de la indústria alimentària.

Maria, La Frontera Y El Camino

Maria, La Frontera Y El Camino

Autor : Maria Luisa Picado Silva
Género : Libros, Hogar, manualidades y estilos de vida, Antigüedades y coleccionables,
Leer : 2340
Descargar : 1950
Tamaño de archivo : 12.96 MB