Seguretat I Higiene En La Manipulació D'aliments (Moduls Transversals - Cuina)

Seguretat I Higiene En La Manipulació D'aliments (Moduls Transversals - Cuina)

Autor : S. L.) Saia (Seguretat Alimentaria I De L'aigua
Género : Libros, Ciencias, tecnología y medicina, Química,
Leer : 6084
Descargar : 5070
Tamaño de archivo : 33.70 MB
Formato : PDF, ePub

Tomar este libro

Seguretat I Higiene En La Manipulació D'aliments (Moduls Transversals - Cuina)

Reseña del editor UF1. Manipulació d'aliments.            NF1. La higiene alimentària.            NF2. La contaminació dels aliments.            NF3. Manteniment de bones pràctiques d'higiene personal.            NF4. Aplicació de bones pràcticas en la manipulació d'aliments.            NF5. Bones pràctiques de neteja, desinfecció i manteniment d'instal.lacions, equips i estris.            NF6. Bones pràctiques en el control d'al.lergògens i altres substàncies que provoquen intolerància.            NF7. Aplicació de sistemes d'autocontrol. UF2. Protecció del medi ambient.           NF8. Bones pràctiques en la utilització dels recursos.           NF9. Bones pràctiques en la gestió dels residus.

Maria, La Frontera Y El Camino

Maria, La Frontera Y El Camino

Autor : Maria Luisa Picado Silva
Género : Libros, Hogar, manualidades y estilos de vida, Antigüedades y coleccionables,
Leer : 2340
Descargar : 1950
Tamaño de archivo : 12.96 MB